Rasfoire documente

Decizia 45/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (3) si (4), art. 68 alin. (1), art. 88, 106 si 108 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata

publicat in M.Of. 239 din 08-apr-2003

Decizia 105/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (8) si ale art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata prin Legea nr. 523/2002

publicat in M.Of. 239 din 08-apr-2003

Ordinul 10/2003 pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

publicat in M.Of. 239 din 08-apr-2003

Rectificare din 2003 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 si 863 bis din 29 noiembrie 2002

publicat in M.Of. 239 din 08-apr-2003

Rectificare din 2003 la Hotararea Guvernului nr. 1.263/2002 pentru trecerea unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale ''Rocar'' - S.A. in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 832 din 19 noiembrie 2002

publicat in M.Of. 239 din 08-apr-2003