Rasfoire documente

Ordinul 73/2003 privind unele masuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice

publicat in M.Of. 216 din 02-apr-2003

Ordinul 385/2003 pentru aprobarea modelului si continutului formularului ''Declaratie privind impozitul pe venitul din activitati de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara'', cod 14.13.01.13/3i

publicat in M.Of. 216 din 02-apr-2003

Ordinul 386/2003 privind aprobarea modelului si continutului formularului ''Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice'', cod 14.13.01.14

publicat in M.Of. 216 din 02-apr-2003

Hotarirea 315/2003 pentru aprobarea Protocolului de colaborare in domeniul invatamantului dintre Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania si Ministerul Invatamantului si Stiintei din Ucraina pe anul de invatamant 2002-2003, semnat la Kiev la 17 septembrie 2002

publicat in M.Of. 216 din 02-apr-2003

Protocol din 2002 de colaborare in domeniul invatamantului intre Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania si Ministerul Invatamantului si Stiintei din Ucraina pe anul de invatamant 2002-2003

publicat in M.Of. 216 din 02-apr-2003

Hotarirea 316/2003 pentru aprobarea Amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 3 si, respectiv, 18 martie 2003, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 216 din 02-apr-2003

Amendament din 2003 convenit intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 216 din 02-apr-2003

Ordinul 74/2003 pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzarii sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

publicat in M.Of. 216 din 02-apr-2003

Ordinul 384/2003 pentru transmiterea in format electronic a formularului ''Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat'', cod 14.13.01.01

publicat in M.Of. 216 din 02-apr-2003

Ordinul 3104/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale ale societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare pe anul 2002

publicat in M.Of. 216 din 02-apr-2003

Ordinul 3105/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si la societatile de intermediere in asigurari care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale

publicat in M.Of. 216 din 02-apr-2003