Rasfoire documente

Hotarirea 320/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne in domeniul privat al orasului Corabia si in administrarea Consiliului Local al Orasului Corabia, judetul Olt

publicat in M.Of. 209 din 31-mar-2003

Hotarirea 323/2003 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

publicat in M.Of. 209 din 31-mar-2003

Hotarirea 324/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Hunedoara

publicat in M.Of. 209 din 31-mar-2003

Hotarirea 326/2003 pentru aprobarea majorarii plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acorda personalului minier

publicat in M.Of. 209 din 31-mar-2003

Hotarirea 331/2003 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publica a judetului Harghita si din administrarea Consiliului Judetean Harghita si, respectiv, din proprietatea publica a judetului Mures si din administrarea Consiliului Judetean Mures in proprietatea publica a statului si in administrarea Regiei Autonome ''Administratia Nationala a Drumurilor din Romania'', precum si incadrarea functionala a acestor sectoare de drum ca drumuri nationale

publicat in M.Of. 209 din 31-mar-2003

Hotarirea 332/2003 privind stabilirea tarifului de licentiere a Regiei Autonome ''Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian'' - ROMATSA pentru anul 2003

publicat in M.Of. 209 din 31-mar-2003

Hotarirea 339/2003 privind majorarea cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap, aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

publicat in M.Of. 209 din 31-mar-2003

Ordinul 8/2003 privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrica a Societatii Comerciale ''Electrocarbon'' - S.A. Slatina

publicat in M.Of. 209 din 31-mar-2003

Ordinul 51/2003 privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar ''Oscar Exchange Office'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 209 din 31-mar-2003