Rasfoire documente

Decizia 9/2003 [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, precum si ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 161 din 13-mar-2003

Decizia 32/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

publicat in M.Of. 161 din 13-mar-2003

Decizia 44/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si ale art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 161 din 13-mar-2003

Ordinul 86/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1, ''Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate pana la 26 litri pentru GPL''

publicat in M.Of. 161 din 13-mar-2003

Lista din 2003 cuprinzand asociatiile si fundatiile care primesc subventii de la bugetul local in anul 2003, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

publicat in M.Of. 161 din 13-mar-2003

Rectificare din 2003 la anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.096/2002 privind trecerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea unele unitati sanitare de interes local din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002

publicat in M.Of. 161 din 13-mar-2003