Rasfoire documente

Hotarirea 251/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului ''Intarirea capacitatii consiliilor locale de a implementa proiecte pentru dezvoltarea locala'', care se finanteaza prin bugetul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei pe anul 2003, in cadrul programelor regionale specifice

publicat in M.Of. 168 din 18-mar-2003

Legea 57/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

publicat in M.Of. 168 din 18-mar-2003

Decretul 91/2003 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

publicat in M.Of. 168 din 18-mar-2003

Decretul 128/2003 pentru acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 168 din 18-mar-2003

Ordonanta urgenta 11/2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finantarea unor actiuni de integrare economica si culturala intre Romania si Republica Moldova

publicat in M.Of. 168 din 18-mar-2003

Hotarirea 244/2003 pentru finantarea unor cheltuieli suplimentare aferente vizitelor fostului Suveran al Romaniei, Mihai I, si ale insotitorilor sai, pentru promovarea si sustinerea aderarii Romaniei la structurile euroatlantice

publicat in M.Of. 168 din 18-mar-2003

Hotarirea 246/2003 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.341/2002

publicat in M.Of. 168 din 18-mar-2003

Hotarirea 249/2003 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 148/2000

publicat in M.Of. 168 din 18-mar-2003

Hotarirea 263/2003 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

publicat in M.Of. 168 din 18-mar-2003