Rasfoire documente

Hotarirea 117/2003 privind trecerea unui imobil, proprietate privata a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in administrarea Administratiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Hotarirea 123/2003 privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor - plan national de etapa

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Norma din 2003 privind procedura si conditiile de acordare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Ordinul 11/2003 privind unele masuri pentru acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Decizia 342/2002 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Hotarirea 114/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2003, pentru reconversia de pe pacura pe gaz metan a Centralei termice de zona din municipiul Radauti, judetul Suceava

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Hotarirea 115/2003 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 595/1999 privind transmiterea unor cantitati de titei de la Societatea Nationala a Petrolului ''Petrom'' - S.A. Societatii Comerciale ''Petrotel Lukoil'' - S.A. si Societatii Comerciale ''Petromidia'' - S.A.

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Hotarirea 116/2003 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 684/2002 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si pastrarea cantitatii de 1.500 mii tone grau pentru panificatie din recolta anului 2002

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Hotarirea 119/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Hotarirea 120/2003 privind intrarea, sederea si iesirea in/de pe teritoriul Romaniei a personalului strain incadrat in Comandamentul Fortei Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) si a membrilor de familie ai acestuia

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Hotarirea 121/2003 pentru aprobarea produselor agricole si alimentare de importanta nationala pentru o perioada de 4 ani, respectiv 2003-2006

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Hotarirea 126/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Locuinte pentru tineret in regim de inchiriere, in municipiul Bucuresti, bd. Timisoara - Valea Oltului, zona A, etapele 1-6''

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Ordinul 2/2003 pentru aprobarea Normativului privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor - NTE 001/03/00

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Ordinul 43/2003 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Nationala ''Plafar'' - S.A. Bucuresti

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Decizia III/2002 [A] privind recursul in interesul legii cu privire la imprejurarea daca administratorul asociatiei de proprietari sau de locatari are calitatea de functionar si la incadrarea juridica a faptei acestuia de insusire, folosire sau traficare, in interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003