Rasfoire documente

Ordinul 555/2002 privind aprobarea numarului maxim de salariati ai agentilor economici din industria de aparare care beneficiaza de prevederile art. 124 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 103 din 19-feb-2003

Hotarirea 49/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale

publicat in M.Of. 103 din 19-feb-2003

Ordinul 162/2002 pentru aprobarea Normelor privind desfasurarea activitatii de informare si consiliere pentru persoanele cu handicap

publicat in M.Of. 103 din 19-feb-2003

Ordinul 2027/2002 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-AUU/Aeronave ultrausoare

publicat in M.Of. 103 din 19-feb-2003

Ordinul 45/2003 privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din sectoarele industriei lemnului, editia 2002

publicat in M.Of. 103 din 19-feb-2003

Lista din 2003 cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ce beneficiaza de subventii in anul 2003

publicat in M.Of. 103 din 19-feb-2003

Ordinul 645/2002 privind aprobarea numarului maxim de salariati ai agentilor economici din industria de aparare care beneficiaza de prevederile art. 124 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 103 din 19-feb-2003

Norme Metodologice din 2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale

publicat in M.Of. 103 din 19-feb-2003

Norma din 2002 privind desfasurarea activitatii de informare si consiliere pentru persoanele cu handicap

publicat in M.Of. 103 din 19-feb-2003