Rasfoire documente

Procedura din 2003 de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003

Ordinul 725/I.A./2002 privind masurile medicale si educative aplicate toxicomanilor in penitenciare

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003

Ordinul 1234/2002 pentru aprobarea Proiectului de modernizare a sistemului ATM din Romania

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003

Ordinul M.138/2002 pentru aprobarea Proiectului de modernizare a sistemului ATM din Romania

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003

Ordinul 898/2002 privind masurile medicale si educative aplicate toxicomanilor in penitenciare

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003

Ordinul 621/2002 privind extinderea procedurii de inregistrare a producatorilor sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de productie, pentru anumite plante neprevazute in partea A din anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003

Ordinul 636/2002 privind aprobarea Indrumarilor tehnice silvice pentru infiintarea, ingrijirea si conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protectie

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003

Ordinul 22/2003 pentru stabilirea metodologiei de declarare a substantelor si preparatelor chimice de catre agentii economici din industrie

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003

Ordinul 32/2003 pentru autorizarea Organizatiei Interprofesionale ''Carne de porc'' din Romania

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003

Ordinul 47/2003 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 491/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle in contextul programelor de vaccinare de rutina

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003

Ordinul 88/2003 pentru autorizarea Organizatiei Nationale Interprofesionale ''Vitivinicola'' - O.N.I.V. din Romania

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003

Ordinul 1241/2003 pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003

Ordinul 29/2003 privind introducerea colectarii electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) in spitalele din Romania

publicat in M.Of. 104 din 19-feb-2003