Rasfoire documente

Ordinul 319/2002 pentru aprobarea procedurii de aprobare, modificare si casare a actelor de evaluare a volumului de lemn provenit din fondul forestier, altul decat cel proprietate publica a statului, administrat prin ocoale silvice proprii

publicat in M.Of. 599 din 13-aug-2002

Instructiuni din 2002 privind stabilirea suprafetelor maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002

publicat in M.Of. 599 din 13-aug-2002

Procedura din 2002 de aprobare, modificare si casare a actelor de evaluare a volumului de lemn provenit din fondul forestier, altul decat cel proprietate publica a statului, administrat prin ocoale silvice proprii

publicat in M.Of. 599 din 13-aug-2002

Hotarirea 816/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2002 in vederea finantarii lucrarilor la unele obiective turistice

publicat in M.Of. 599 din 13-aug-2002

Ordinul 303/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002

publicat in M.Of. 599 din 13-aug-2002

Ordinul 321/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind definirea categoriilor de masculi din specia ecvidee, carora li se aplica conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 65/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate animala ce guverneaza miscarea ecvideelor intre statele membre ale Uniunii Europene si Romania si importul din tari terte

publicat in M.Of. 599 din 13-aug-2002

Protocolul 8/2002 privind preturile minime la alcool si la bauturi alcoolice

publicat in M.Of. 599 din 13-aug-2002

Rectificare din 2002 la Hotararea Guvernului nr. 441/2002 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate

publicat in M.Of. 599 din 13-aug-2002

Rectificare din 2002 la anexa la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei

publicat in M.Of. 599 din 13-aug-2002

Norma sanitara veterinara din 2002 li se aplică condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 65/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală ce guvernează mişcarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene şi România şi importul din ţări terţe

publicat in M.Of. 599 din 13-aug-2002