Rasfoire documente

Regulament din 2002 de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane

publicat in M.Of. 516 din 17-iul-2002

Legea 438/2002 pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Araba Egipt privind asistenta judiciara in materie penala, transferul condamnatilor si extradarea, semnata la Cairo la 28 iunie 2001

publicat in M.Of. 516 din 17-iul-2002

Conventie din 2001 intre Romania si Republica Araba Egipt privind asistenta judiciara in materie penala, transferul condamnatilor si extradarea

publicat in M.Of. 516 din 17-iul-2002

Decretul 597/2002 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Araba Egipt privind asistenta judiciara in materie penala, transferul condamnatilor si extradarea, semnata la Cairo la 28 iunie 2001

publicat in M.Of. 516 din 17-iul-2002

Hotarirea 674/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane

publicat in M.Of. 516 din 17-iul-2002

Hotarirea 744/2002 privind trecerea cu plata a unor active din patrimoniul Societatii Comerciale 'ROCAR' - S.A. Bucuresti in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii

publicat in M.Of. 516 din 17-iul-2002