Rasfoire documente

Legea 98/2002 pentru aderarea Romaniei la Protocolul la Conventia privind elaborarea unei farmacopei europene, adoptata la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Protocol din 1989 la Conventia privind elaborarea unei farmacopei europene

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Decretul 159/2002 privind promulgarea Legii pentru aderarea Romaniei la Protocolul la Conventia privind elaborarea unei farmacopei europene, adoptata la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Decretul 174/2002 pentru prelungirea perioadei in care un ambasador isi va incheia misiunea

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Decretul 175/2002 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Romania si Republica Islamica Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnat la Bucuresti la 3 octombrie 2001

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Decretul 176/2002 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind crearea Organizatiei Internationale a Viei si Vinului, adoptat la Paris la 3 aprilie 2001

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Decretul 177/2002 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptarii amendamentelor la Conventia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Decretul 178/2002 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre Romania si Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului-anexa, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Ordonanta urgenta 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Hotarirea 196/2002 privind acordarea unor ajutoare financiare

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Hotarirea 197/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 691/2001 privind infiintarea Muzeului National de Arta Contemporana al Romaniei

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Hotarirea 199/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export si import

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Hotarirea 208/2002 privind finantarea restantelor aferente aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 297/2001 pentru stabilirea nivelului reducerii pretului de cumparare al semintelor certificate din productia interna, provenite de la agenti economici autorizati, folosite la insamantari in campania agricola din primavara anului 2001, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reducerea pretului de cumparare al semintelor certificate folosite in campania agricola din primavara anului 2001

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Circulara 8/2002 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2002 (perioade de aplicare)

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Circulara 9/2002 privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002