Rasfoire documente

Legea 18/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974

publicat in M.Of. 99 din 26-feb-2001

Decretul 52/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974

publicat in M.Of. 99 din 26-feb-2001

Legea 20/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregatirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei partilor la aceasta conventie la Londra la 7 iulie 1995, precum si a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitatii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale

publicat in M.Of. 99 din 26-feb-2001

Decretul 54/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregatirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei partilor la aceasta conventie la Londra la 7 iulie 1995, precum si a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitatii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale

publicat in M.Of. 99 din 26-feb-2001

Ordinul 11/2000 pentru punerea in aplicare a Regulamentului nr. 6/2000 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

publicat in M.Of. 99 din 26-feb-2001

Regulamentul 6/2000 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

publicat in M.Of. 99 din 26-feb-2001