Rasfoire documente

Legea 14/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/2000 privind ratificarea Conventiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian international, adoptata la Montreal la 28 mai 1999

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decretul 48/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/2000 privind ratificarea Conventiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian international, adoptata la Montreal la 28 mai 1999

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Regulament din 2001 pentru modificarea anexei la Regulamentul privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Legea 16/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezolutiei A.747 (18) referitoare la aplicarea masurarii tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptata la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decretul 50/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezolutiei A.747 (18) referitoare la aplicarea masurarii tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptata la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decizia 247/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 din Codul penal

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decizia 249/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decizia 16/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (2) si (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decizia 23/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 126/1998

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decizia 39/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la incadrarea cadrelor militare permanente in grupele I, II sau III de munca, precum si a celor ale art. 2 alin. 1 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Ordinul 14/2001 de punere in aplicare a Regulamentului pentru modificarea anexei la Regulamentul privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001