Rasfoire documente

Hotarirea 15/2001 privind demisia unui deputat

publicat in M.Of. 94 din 23-feb-2001

Hotarirea 16/2001 pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

publicat in M.Of. 94 din 23-feb-2001

Hotarirea 17/2001 cu privire la validarea unui mandat de deputat

publicat in M.Of. 94 din 23-feb-2001

Decizia 235/2000 referitoare le exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990

publicat in M.Of. 94 din 23-feb-2001

Decizia 268/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35-37 din Legea bancara nr. 58/1998

publicat in M.Of. 94 din 23-feb-2001

Decizia 5/2001 referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor

publicat in M.Of. 94 din 23-feb-2001

Ordonanta urgenta 24/2001 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 94 din 23-feb-2001