Rasfoire documente

Decretul 1074/2001 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Legea 750/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendata, si a unor amendamente la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Decretul 1063/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendata, si a unor amendamente la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Legea 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Decretul 1088/2001 privind conferirea Ordinului national Pentru Merit in grad de Comandor

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Decretul 1089/2001 privind conferirea Ordinului national Pentru Merit in grad de Cavaler

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Decretul 1090/2001 privind conferirea Ordinului national Steaua Romaniei in grad de Cavaler

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Decretul 1091/2001 privind conferirea ordinelor nationale Serviciul Credincios si Pentru Merit

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Decretul 1092/2001 privind conferirea Crucii nationale Serviciul Credincios si a medaliilor nationale Serviciul Credincios si Pentru Merit

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Hotarirea 1273/2001 privind schimbul unui teren situat in municipiul Bucuresti

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Hotarirea 1279/2001 privind transmiterea complexului 'Palat Cotroceni' din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat' in administrarea Administratiei Prezidentiale

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Hotarirea 1280/2001 privind acordarea unor facilitati Societatii Comerciale 'C.S.R.' - S.A. Resita

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Hotarirea 1281/2001 privind mandatarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru reprezentarea Guvernului Romaniei in procedura arbitrala initiata de catre NOBLE VENTURES Inc. S.U.A. in fata Centrului International de Reglementare a Diferendelor Referitoare la Investitii (ICSID)

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Hotarirea 1284/2001 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Hotarirea 1285/2001 pentru modificarea art. 47 din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 566/1996

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Hotarirea 1288/2001 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si transmiterea acestora, cu titlu gratuit, in proprietatea Societatii Nationale 'Aeroportul International Bucuresti-Baneasa' - S.A.

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001

Ordinul 35/2001 privind aprobarea tarifelor pentru energia termica livrata de Societatea Comerciala 'Termoelectrica' - S.A.

publicat in M.Of. 840 din 27-dec-2001