Rasfoire documente

Hotarirea 13/2001 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Hotarirea 14/2001 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Hotarirea 15/2001 pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 52/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia IV/2000 [A] referitoare la aplicarea dispozitiilor art. 37 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 12 din 14 ianuarie 1994

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia V/2000 [A] privind problema admisibilitatii actiunilor prin care se solicita anularea deciziilor fostelor consilii populare judetene de trecere in proprietatea statului a unor imobile in baza Decretului nr. 223/1974

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia VI/2000 [A] privind calitatea persoanelor indreptatite sa beneficieze de masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 112/1995

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia VII/2000 [A] privind aplicarea dispozitiilor art. 26 si 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia VIII/2000 [A] privind aplicarea dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. b) din Codul de procedura civila in cazul solutionarii cererilor avand ca obiect partajarea bunurilor comune dobandite de soti in timpul casatoriei, in cazul in care valoarea masei partajabile depaseste suma prevazuta in acest text de lege

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Ordinul 1/2001 privind posibilitatea acordarii unor facilitati pentru ziaristi si reporteri de radio si televiziune

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia 51/2001 pentru aprobarea Instructiunilor privind regimul eliberarii documentelor

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia 54/2001 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Instructiuni din 2001 privind regimul eliberarii documentelor

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Regulament din 2001 de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001