Rasfoire documente

Hotarirea 1287/2001 privind infiintarea Clubului Sportiv Municipal Brasov in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

publicat in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Hotarirea 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica

publicat in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Hotarirea 1275/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 710/1999 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de jucarii

publicat in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Ordinul 151/2001 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

publicat in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Ordinul 22740/2001 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

publicat in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Norma 5/2001 privind documentatia necesara in vederea autorizarii operatiunilor financiar-bancare, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001

publicat in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Hotarirea 179/2001 privind instituirea administrarii speciale a Bancii Romane de Scont - S.A.

publicat in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Norme Tehnice din 2001 SI METODOLOGICE pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica

publicat in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Instructiuni Tehnice din 2001 privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

publicat in M.Of. 847 din 28-dec-2001

Instructiuni Tehnice din 2001 privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

publicat in M.Of. 847 din 28-dec-2001