Rasfoire documente

Hotarirea 37/2001 privind modificarea art. 4 din Hotararea Senatului nr. 31/2001 pentru infiintarea unei comisii de ancheta privind cercetarea conditiilor in care a fost privatizata Societatea Comerciala 'Balneoclimaterica' - S.A. Sovata

publicat in M.Of. 844 din 28-dec-2001

Decretul 1101/2001 privind acordarea unor gratieri individuale

publicat in M.Of. 844 din 28-dec-2001

Ordonanta urgenta 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurarii si reorganizarii agentilor economici din sectorul productiei de aparare

publicat in M.Of. 844 din 28-dec-2001

Ordonanta urgenta 181/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale

publicat in M.Of. 844 din 28-dec-2001

Hotarirea 1291/2001 privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comerciala 'Biroul de Turism si Tranzactii' - S.A. Bucuresti de la Ministerul Turismului la Regia Autonoma 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'

publicat in M.Of. 844 din 28-dec-2001

Ordonanta urgenta 182/2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 844 din 28-dec-2001

Hotarirea 1282/2001 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat', regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 844 din 28-dec-2001

Hotarirea 1290/2001 privind actualizarea anexei la Legea nr. 327/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul in strainatate, necesare in vederea inzestrarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

publicat in M.Of. 844 din 28-dec-2001

Ordonanta urgenta 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de aparare

publicat in M.Of. 844 din 28-dec-2001