Rasfoire documente

Hotarirea 1264/2001 privind abrogarea unor prevederi din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 591/2000

publicat in M.Of. 831 din 21-dec-2001

Ordonanta urgenta 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM''-S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă

publicat in M.Of. 831 din 21-dec-2001

Ordonanta urgenta 175/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 831 din 21-dec-2001

Hotarirea 1262/2001 privind finantarea cheltuielilor de functionare a Muzeului National al Pompierilor

publicat in M.Of. 831 din 21-dec-2001

Hotarirea 1263/2001 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Institutului National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, care functioneaza in coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

publicat in M.Of. 831 din 21-dec-2001

Hotarirea 1265/2001 privind acordarea Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin a unor inlesniri la plata obligatiilor restante provenind din creante bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Sanatatii si Familiei

publicat in M.Of. 831 din 21-dec-2001

Hotarirea 1266/2001 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii

publicat in M.Of. 831 din 21-dec-2001

Hotarirea 1268/2001 privind Decizia Consiliului Uniunii Europene referitoare la exceptarea cetatenilor romani de la obligatia de a obtine vize pentru statele din spatiul Schengen

publicat in M.Of. 831 din 21-dec-2001

Decizia 2414/2001 privind amendarea Decizia (CE) nr. 539/2001 ce specifica statele terte ai caror cetateni trebuie sa se afle in posesia unor vize atunci cand traverseaza granitele externe ale statelor membre si tarile ai caror cetateni sunt exonerati de aceasta obligativitate

publicat in M.Of. 831 din 21-dec-2001

Ordonanta urgenta 174/2001 privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior

publicat in M.Of. 831 din 21-dec-2001