Rasfoire documente

Conventie din 1981 pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal

publicat in M.Of. 830 din 21-dec-2001

Legea 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

publicat in M.Of. 830 din 21-dec-2001

Hotarirea 1245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

publicat in M.Of. 830 din 21-dec-2001

Decretul 976/2001 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

publicat in M.Of. 830 din 21-dec-2001

Hotarirea 1244/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara

publicat in M.Of. 830 din 21-dec-2001

Decizia 145/2001 privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 100 din 24 octombrie 1995, acordata Societatii Comerciale 'ROMSAT CARDINAL NETWORK' - S.A. pentru postul de televiziune TELE 7 BACAU

publicat in M.Of. 830 din 21-dec-2001

Contract-Cadru din 2001 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara

publicat in M.Of. 830 din 21-dec-2001

Contract-Cadru din 2001 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

publicat in M.Of. 830 din 21-dec-2001