Rasfoire documente

Decizia 239/2001 referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (5), art. 13 alin. (1) lit. a) si b), art. 18, art. 21 alin. (5) si (6) si ale art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001

publicat in M.Of. 838 din 27-dec-2001

Decizia 240/2001 referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (1) si (2), precum si ale art. 18-22 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001

publicat in M.Of. 838 din 27-dec-2001

Decizia 256/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 336 si 337 din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 838 din 27-dec-2001

Ordinul 1834/2001 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind conditii de avizare a documentatiilor tehnice pentru obiectivele aflate in zonele supuse servitutilor de aeronautica civila RACR-CADT

publicat in M.Of. 838 din 27-dec-2001

Ordinul 2255/2001 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 45/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare

publicat in M.Of. 838 din 27-dec-2001

Reglementari din 2001 privind conditiile de avizare a documentatiilor tehnice pentru obiectivele aflate in zonele supuse servitutilor de aeronautica civila RACR-CADT

publicat in M.Of. 838 din 27-dec-2001