Rasfoire documente

Decizia 242/2001 referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) lit. a), ale art. 17 alin. (1) si (2), precum si ale art. 18-22 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001

publicat in M.Of. 837 din 27-dec-2001

Decizia 248/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, aprobata si modificata prin Legea nr. 122/1998

publicat in M.Of. 837 din 27-dec-2001

Decizia 253/2001 [A] privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Codul muncii

publicat in M.Of. 837 din 27-dec-2001

Decizia 254/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si ale Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

publicat in M.Of. 837 din 27-dec-2001

Decizia 255/2001 [A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 alin. 2 si ale art. 505 alin. 2 din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 837 din 27-dec-2001

Ordinul 463/2001 privind modificarea Planului national de numerotare

publicat in M.Of. 837 din 27-dec-2001

Ordinul 1833/2001 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind stabilirea servitutilor de aeronautica civila si a zonelor supuse servitutilor de aeronautica civila RACR - SACZ

publicat in M.Of. 837 din 27-dec-2001

Ordinul 8/2001 privind prelungirea perioadei de valabilitate a Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3 din 19 septembrie 2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 27 septembrie 2000, astfel cum a fost modificat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2 din 26 aprilie 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 27 aprilie 2001

publicat in M.Of. 837 din 27-dec-2001