Rasfoire documente

Hotarirea 1258/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice

publicat in M.Of. 823 din 20-dec-2001

Hotarirea 1257/2001 privind plata contributiei Romaniei pe anii 1995, 1996 si 1997 la Fondul European pentru Tineret

publicat in M.Of. 823 din 20-dec-2001

Ordinul 119C/2001 privind prelungirea termenelor de valabilitate a licentelor de export, de import si de operatiune de export sau de import, a caror valabilitate expira la data de 31 decembrie 2001

publicat in M.Of. 823 din 20-dec-2001

Ordinul 412/2001 privind utilizarea aromelor la fabricarea vinurilor si bauturilor pe baza de vin

publicat in M.Of. 823 din 20-dec-2001

Ordinul 769/2001 privind utilizarea aromelor la fabricarea vinurilor si bauturilor pe baza de vin

publicat in M.Of. 823 din 20-dec-2001

Ordinul 459/2001 privind aprobarea repartizarii volumului maxim de masa lemnoasa pe picior care poate fi recoltat in anul 2002

publicat in M.Of. 823 din 20-dec-2001

Ordinul 484/2001 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 121.011/570/356/2001

publicat in M.Of. 823 din 20-dec-2001

Ordinul 916/2001 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 121.011/570/356/2001

publicat in M.Of. 823 din 20-dec-2001

Ordinul 537/2001 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 121.011/570/356/2001

publicat in M.Of. 823 din 20-dec-2001

Ordonanta urgenta 168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

publicat in M.Of. 823 din 20-dec-2001