Rasfoire documente

Hotarirea 1235/2001 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne in domeniul public al municipiului Barlad si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Barlad

publicat in M.Of. 810 din 17-dec-2001

Hotarirea 1236/2001 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori la Washington la 12 iulie 2001 si la Bucuresti la 3 august 2001 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de reforma a invatamantului superior si cercetarii stiintifice universitare, in valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996

publicat in M.Of. 810 din 17-dec-2001

Hotarirea 1237/2001 privind strategia de privatizare a Societatii Comerciale 'Sidermet' - S.A. Calan, inclusa in componenta 'Privatizarea a 50 de societati comerciale cu capital majoritar de stat, grupate in pachete', din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

publicat in M.Of. 810 din 17-dec-2001

Hotarirea 1238/2001 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.069/2001 privind unele masuri in vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societatii Comerciale 'Electromecanica Ploiesti' - S.A. din cadrul Companiei Nationale 'Romarm' - S.A.

publicat in M.Of. 810 din 17-dec-2001

Hotarirea 1241/2001 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina 'Grigore Antipa' - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare 'Delta Dunarii' - I.N.C.D.D.D. Tulcea

publicat in M.Of. 810 din 17-dec-2001

Hotarirea 1242/2001 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in programul ISPA 'Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in zona Cluj', judetul Cluj

publicat in M.Of. 810 din 17-dec-2001

Hotarirea 1243/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2001, pentru finantarea comemorarii a 12 ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 810 din 17-dec-2001

Circulara 30/2001 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale bancilor si ale trezoreriei statului in perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2001

publicat in M.Of. 810 din 17-dec-2001