Rasfoire documente

Circulara 29/2001 privind punerea in circulatie in scop numismatic a patru monede din aur cu valoarea nominala de 500 lei

publicat in M.Of. 819 din 19-dec-2001

Ordinul 2293/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare aferente minelor si carierelor inchise, aflate in conservare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2001

publicat in M.Of. 819 din 19-dec-2001

Norme Metodologice din 2001 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare aferente minelor si carierelor inchise, aflate in conservare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2001

publicat in M.Of. 819 din 19-dec-2001

Ordinul 106145/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare aferente minelor si carierelor inchise, aflate in conservare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2001

publicat in M.Of. 819 din 19-dec-2001

Ordinul 2296/2001 pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 2002 si de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002

publicat in M.Of. 819 din 19-dec-2001

Norme Metodologice din 2001 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare aferente minelor si carierelor inchise, aflate in conservare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2001

publicat in M.Of. 819 din 19-dec-2001