Rasfoire documente

Decretul 1007/2001 pentru promulgarea Legii privind sistemul national de asistenta sociala

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Hotarirea 1227/2001 pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001, pentru judetul Iasi

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Hotarirea 1228/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001, pentru continuarea lucrarilor de investitii la o parte din imobilul Bloc F3, situat in municipiul Bucuresti

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Hotarirea 1229/2001 privind stabilirea Centrului-pilot de consultanta si informare a consumatorilor, pentru care se acorda sume de la bugetul de stat in anul 2001

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Hotarirea 1230/2001 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2001, pentru finantarea cheltuielilor de personal la institutiile de invatamant preuniversitar de stat din judetul Botosani

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Hotarirea 1231/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru continuarea constructiei Bisericii Eroilor-Martiri din Decembrie 1989, cu hramul 'Nasterea Domnului'

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Hotarirea 1232/2001 privind numirea unui consul general

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Hotarirea 1233/2001 privind trecerea unor imobile, proprietate publica a statului, de la Compania Nationala 'Apele Romane' - S.A. in administrarea Inspectoratului de Protectie a Mediului al Judetului Ilfov si a Inspectoratului de Protectie a Mediului al Municipiului Bucuresti, unitati sub autoritatea, respectiv in subordinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Hotarirea 1234/2001 privind trecerea unor bunuri din administrarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in administrarea Regiei Autonome 'Administratia Nationala a Drumurilor din Romania' si apoi in administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generala a Vamilor

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Hotarirea 1246/2001 privind sistemul de certificare a nivelurilor de calificare prin invatamantul profesional, liceal - filiera tehnologica si vocationala - si postliceal

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Hotarirea 1254/2001 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 609/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru achizitionarea sculpturii 'Cap de copil' de Constantin Brancusi si transmiterea acesteia in administrarea Muzeului National de Arta al Romaniei

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Hotarirea 1255/2001 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.133/2001 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societatii Comerciale 'Alro' - S.A. Slatina

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Ordinul 840/2001 pentru abrogarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 328/2000 privind modificarea si completarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 331/1999

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001

Legea 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala

publicat in M.Of. 814 din 18-dec-2001