Rasfoire documente

Decretul 987/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare in Romania, precum si unele masuri privind acreditarea organismelor de certificare si a laboratoarelor

publicat in M.Of. 806 din 17-dec-2001

Legea 693/2001 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare in Romania, precum si unele masuri privind acreditarea organismelor de certificare si a laboratoarelor

publicat in M.Of. 806 din 17-dec-2001

Legea 695/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

publicat in M.Of. 806 din 17-dec-2001

Decretul 989/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

publicat in M.Of. 806 din 17-dec-2001

Legea 736/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/1999 privind unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiara si operationala a Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii

publicat in M.Of. 806 din 17-dec-2001

Decretul 1038/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/1999 privind unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiara si operationala a Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii

publicat in M.Of. 806 din 17-dec-2001

Legea 737/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania

publicat in M.Of. 806 din 17-dec-2001

Decretul 1039/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania

publicat in M.Of. 806 din 17-dec-2001

Hotarirea 1217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare

publicat in M.Of. 806 din 17-dec-2001

Ordinul 259/2001 privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru regimul chimic al cazanelor de abur si apa fierbinte C18-2001, Colectia ISCIR

publicat in M.Of. 806 din 17-dec-2001

Hotarirea 1216/2001 privind aprobarea Planului national de actiune pentru combaterea traficului de fiinte umane

publicat in M.Of. 806 din 17-dec-2001