Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 150/2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la 10 august 2001 la Luxemburg si la 10 septembrie 2001 la Bucuresti si modificarea Ordonantei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii in vederea finantarii Proiectului de reconstructie pentru eliminarea efectelor inundatiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 si la Bucuresti la 9 august 2000

publicat in M.Of. 792 din 12-dec-2001

Hotarirea 1194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

publicat in M.Of. 792 din 12-dec-2001

Hotarirea 1204/2001 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale din municipiul Brasov, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 919/1994

publicat in M.Of. 792 din 12-dec-2001

Hotarirea 1209/2001 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 30 iulie 2001 si la Washington la 28 august 2001, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma invatamantului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

publicat in M.Of. 792 din 12-dec-2001

Hotarirea 1224/2001 pentru punerea in aplicare a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Bancii Agricole - S.A.

publicat in M.Of. 792 din 12-dec-2001

Hotarirea 1225/2001 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 707/2001 privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a garanta un credit extern pentru Regia Autonoma 'Administratia Nationala a Drumurilor din Romania'

publicat in M.Of. 792 din 12-dec-2001