Rasfoire documente

Hotarirea 1151/2001 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Companiei Nationale 'Romtehnica' - S.A.

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Hotarirea 1164/2001 privind modificarea intrarilor de credite externe ale Serviciului de Protectie si Paza si ale Ministerului Sanatatii si Familiei pe anul 2001

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Decretul 963/2001 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Armatei pentru ofiteri din Ministerul Apararii Nationale

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Decretul 964/2001 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Decretul 1041/2001 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a unor amendamente la Conventia privind Organizatia Maritima Internationala, adoptata la Geneva la 6 martie 1948

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Decizia 10/2001 privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 7-9 decembrie 2001

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Hotarirea 1138/2001 pentru aprobarea Schemei de microcredite in vederea administrarii sumelor alocate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru acordarea de microcredite persoanelor fizice

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Hotarirea 1154/2001 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii 'Constructia variantelor de ocolire cu profil de autostrada a municipiilor Pitesti si Sibiu'

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Hotarirea 1161/2001 privind transmiterea a doua imobile proprietate publica a statului, situate in municipiul Giurgiu, din administrarea Consiliului Local Giurgiu in administrarea Episcopiei Giurgiului

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Hotarirea 1170/2001 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2001, Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Hotarirea 1173/2001 pentru trecerea unui imobil din proprietatea privata a statului in proprietatea publica a statului si pentru schimbarea administratorului unor imobile

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Hotarirea 1188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001

Norme Metodologice din 2001 privind recalcularea pensiilor militare de stat

publicat in M.Of. 782 din 07-dec-2001