Rasfoire documente

Hotarirea 1177/2001 privind desemnarea grupei romane in Comisia mixta romano-iugoslava pentru Portile de Fier

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Ordinul 5120/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii, si a Regulamentului privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor agricole

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Ordinul 441/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii, si a Regulamentului privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor agricole

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Ordinul 535/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Ordinul 537/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Ordinul 539/2001 pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Hotarirea 1163/2001 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in proprietatea publica a judetului Mehedinti si administrarea Consiliului Judetean Mehedinti

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Hotarirea 1167/2001 privind infiintarea Garzii de Mediu

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Hotarirea 1174/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Administratiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Hotarirea 1175/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 589/2001 privind infiintarea Consiliului Minoritatilor Nationale

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Hotarirea 1176/2001 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 451/2001 privind infiintarea Societatii Comerciale 'Maritime Training Centre Television' - S.A. Constanta prin desprinderea unor activitati din cadrul Centrului de Perfectionare a Personalului din Marina Civila si Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Hotarirea 1190/2001 privind finantarea traducerii si andorsarii standardelor europene, din Fondul de contrapartida constituit din contravaloarea in moneda nationala a ajutorului economic nerambursabil acordat Romaniei de Comisia Europeana

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Ordinul 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001