Rasfoire documente

Decretul 1058/2001 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2002

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Legea 680/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea in domeniul militar, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1997

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Acord din 1997 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea in domeniul militar

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Decretul 949/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea in domeniul militar, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1997

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Legea 681/2001 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Acord din 1994 intre Guvernul Romaniei si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Decretul 950/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Legea 684/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2000 privind selectarea si plata specialistilor care presteaza servicii de consultanta necesare pentru realizarea programelor PSAL si PIBL finantate de Banca Mondiala, a Programului RICOP finantat de Uniunea Europeana, precum si a programelor pentru continuarea acestora

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Decretul 978/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2000 privind selectarea si plata specialistilor care presteaza servicii de consultanta necesare pentru realizarea programelor PSAL si PIBL finantate de Banca Mondiala, a Programului RICOP finantat de Uniunea Europeana, precum si a programelor pentru continuarea acestora

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Legea 686/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Anexa 2/2001 la Legea nr. 743/2001 a bugetului de stat pe anul 2002

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Decretul 980/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Legea 687/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Decretul 981/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Legea 688/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societatilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Decretul 982/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societatilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Anexa 1/2001 la Legea nr. 743/2001 a bugetului de stat pe anul 2002

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Decizia 342/2001 cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 40, 42 si ale art. 43 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2002

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Hotarirea 1219/2001 privind transmiterea unui teren proprietate publica a statului in administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Circulara 27/2001 privind punerea in circulatie a unei bancnote cu valoarea nominala de 50.000 lei, imprimata pe polimer, si a unei monede metalice cu valoarea nominala de 5.000 lei

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Anexa 4/2001 la Legea nr. 743/2001 a bugetului de stat pe anul 2002

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Anexa 5 - 16/2001 la Legea nr. 743/2001 a bugetului de stat pe anul 2002

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Lista din 2001 cuprinzand impozitele, taxele si celelalte venituri pe anul 2002 (Anexa nr. 4 la Legea nr. 743/2001 a bugetului de stat pe anul 2002)

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001

Legea 743/2001 a bugetului de stat pe anul 2002

publicat in M.Of. 784 din 11-dec-2001