Rasfoire documente

Legea 652/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Decretul 921/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Legea 655/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Legea 649/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Decretul 918/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Decretul 924/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Legea 656/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor importuri de bunuri si servicii, efectuate in anul 2001, destinate inzestrarii Ministerului Apararii Nationale

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Decretul 925/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor importuri de bunuri si servicii, efectuate in anul 2001, destinate inzestrarii Ministerului Apararii Nationale

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Legea 658/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achizitiei unui imobil de catre Regia Autonoma 'Monitorul Oficial'

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Decretul 927/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achizitiei unui imobil de catre Regia Autonoma 'Monitorul Oficial'

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Legea 659/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Decretul 928/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Hotarirea 1137/2001 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.278/1996 privind aprobarea propunerii de concesionare si a caietului de sarcini pentru un teren situat in municipiul Bucuresti

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001

Hotarirea 1144/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti

publicat in M.Of. 773 din 04-dec-2001