Rasfoire documente

Hotarirea 1147/2001 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

publicat in M.Of. 771 din 04-dec-2001

Tratat din 2001 de prietenie si colaborare intre Romania si Republica Macedonia

publicat in M.Of. 771 din 04-dec-2001

Decretul 929/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare dintre Romania si Republica Macedonia, semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001

publicat in M.Of. 771 din 04-dec-2001

Hotarirea 1146/2001 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

publicat in M.Of. 771 din 04-dec-2001

Legea 660/2001 pentru ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare dintre Romania si Republica Macedonia, semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001

publicat in M.Of. 771 din 04-dec-2001

Hotarirea 1148/2001 privind acordarea unui ajutor de urgenta

publicat in M.Of. 771 din 04-dec-2001

Hotarirea 1149/2001 privind acordarea unor ajutoare financiare

publicat in M.Of. 771 din 04-dec-2001

Hotarirea 1150/2001 privind acordarea unor ajutoare financiare

publicat in M.Of. 771 din 04-dec-2001

Hotarirea 1152/2001 privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activitatile miniere si a amenzilor contraventionale prevazute in Legea minelor nr. 61/1998 si in Legea petrolului nr. 134/1995

publicat in M.Of. 771 din 04-dec-2001

Hotarirea 1155/2001 pentru modificarea alin. (5) al articolului unic din Hotararea Guvernului nr. 398/2001 privind unele masuri de redresare financiara a agentilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze si minier

publicat in M.Of. 771 din 04-dec-2001

Decizia 1953/2001 privind mentinerea valabilitatii unor decizii emise de Directia Generala a Vamilor in baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, si a Hotararii Guvernului nr. 91/2000

publicat in M.Of. 771 din 04-dec-2001