Rasfoire documente

Legea 664/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnata la Bucuresti la 3 iulie 2001

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Decretul 933/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnata la Bucuresti la 3 iulie 2001

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Legea 662/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Decretul 931/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Legea 665/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului «Finalizarea lucrarilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti, Romania»', semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Decretul 934/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului «Finalizarea lucrarilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti, Romania»', semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Legea 673/2001 pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economica si de plati dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucuresti la 19 octombrie 2000

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Decretul 942/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economica si de plati dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucuresti la 19 octombrie 2000

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Decretul 991/2001 privind acordarea gradului de general de brigada unor colonei din Serviciul Roman de Informatii si trecerea acestora in rezerva

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Decretul 995/2001 privind conferirea Ordinului national Steaua Romaniei in grad de Ofiter

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Decretul 997/2001 privind conferirea ordinelor nationale Steaua Romaniei si Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Rectificare din 2001 la Legea nr. 547/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Rectificare din 2001 la Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 26/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 769 din 3 decembrie 2001

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001

Acord comercial din 2000 de cooperare economica si de plati intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in M.Of. 775 din 05-dec-2001