Rasfoire documente

Hotarirea 1145/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap in administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti

publicat in M.Of. 765 din 30-nov-2001

Hotarirea 1135/2001 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 787/2001 privind aprobarea Programului de actiuni si lucrari finantate din bugetul de stat, in domeniul aviatiei civile, pentru anul 2001

publicat in M.Of. 765 din 30-nov-2001

Hotarirea 1162/2001 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2001 al Societatii Nationale 'Imbunatatiri Funciare' - S.A.

publicat in M.Of. 765 din 30-nov-2001

Hotarirea 1168/2001 privind acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat

publicat in M.Of. 765 din 30-nov-2001

Ordinul 8/2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

publicat in M.Of. 765 din 30-nov-2001

Norma din 2001 privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

publicat in M.Of. 765 din 30-nov-2001