Rasfoire documente

Legea 630/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

publicat in M.Of. 754 din 27-nov-2001

Decretul 897/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

publicat in M.Of. 754 din 27-nov-2001

Legea 631/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

publicat in M.Of. 754 din 27-nov-2001

Decretul 898/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

publicat in M.Of. 754 din 27-nov-2001

Ordinul 657/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii

publicat in M.Of. 754 din 27-nov-2001

Ordinul 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice

publicat in M.Of. 754 din 27-nov-2001

Metodologie din 2001 privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care incheie contract cu casele de asigurari de sanatate

publicat in M.Of. 754 din 27-nov-2001

Metodologie din 2001 CADRU privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de medici, farmacisti, biologi, biochimisti si chimisti, precum si a postului de medic sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator, farmacist-sef in unitatile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care incheie contract cu casele de asigurari de sanatate

publicat in M.Of. 754 din 27-nov-2001

Metodologie din 2001 privind calcularea punctajului la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, precum si a postului de medic sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator si farmacist-sef in unitatile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care incheie contract cu casele de asigurari de sanatate

publicat in M.Of. 754 din 27-nov-2001