Rasfoire documente

Hotarirea 1115/2001 privind actualizarea anexei la Legea nr. 327/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul in strainatate, necesare in vederea inzestrarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

publicat in M.Of. 742 din 21-nov-2001

Hotarirea 1117/2001 privind acordarea unor ajutoare financiare

publicat in M.Of. 742 din 21-nov-2001

Hotarirea 1118/2001 privind acoperirea unor cheltuieli rezultate in urma efectuarii unui tratament medical in strainatate

publicat in M.Of. 742 din 21-nov-2001

Ordinul 400/2001 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii personalului sanitar veterinar in unitatile prevazute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat in unitatile de taiere a animalelor, inclusiv a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animala

publicat in M.Of. 742 din 21-nov-2001

Instructiuni din 2001 pentru organizarea si desfasurarea activitatii personalului sanitar veterinar de stat in unitatile prevazute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 742 din 21-nov-2001