Rasfoire documente

Decizia 250/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18, 19 si 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Ordinul 661/2001 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr. 4.079/268/1.480/2001 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Ordinul 444/2001 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr. 4.079/268/1.480/2001 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Ordinul 2196/2001 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr. 4.079/268/1.480/2001 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Ordinul 4640/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Ordinul 827/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Ordinul 762/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Ordinul 46/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Ordinul 1512/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Ordinul 2185/2001 pentru aprobarea unor formulare tipizate cu regim special

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Norme Metodologice din 2001 privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Norme Metodologice din 2001 privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Norme Metodologice din 2001 privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001

Norme Metodologice din 2001 privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

publicat in M.Of. 746 din 22-nov-2001