Rasfoire documente

Legea 615/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind participarea Romaniei la programele comunitare 'Leonardo da Vinci II', 'Socrates II', 'Youth for Europe' si la Al cincilea program-cadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice - RO 0001, semnat la Bucuresti la 27 iulie 2000

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Decretul 870/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind participarea Romaniei la programele comunitare 'Leonardo da Vinci II', 'Socrates II', 'Youth for Europe' si la Al cincilea program-cadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice - RO 0001, semnat la Bucuresti la 27 iulie 2000

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Legea 616/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2000 la programele comunitare: 'Intreprinderi mici si mijlocii', 'Egalitatea sanselor intre femei si barbati', 'SAVE II', 'Prevenirea SIDA si a altor cateva boli contagioase' - RO 0009, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2000

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Decretul 871/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2000 la programele comunitare: 'Intreprinderi mici si mijlocii', 'Egalitatea sanselor intre femei si barbati', 'SAVE II', 'Prevenirea SIDA si a altor cateva boli contagioase' - RO 0009, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2000

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Legea 617/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2000 (RO 0004-RO 0007), semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Decretul 872/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2000 (RO 0004-RO 0007), semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Legea 618/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Ungaria - RO 0003, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Decretul 873/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Ungaria - RO 0003, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Legea 619/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea sectiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului national DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), Romania', semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Decretul 874/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea sectiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului national DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), Romania', semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Legea 621/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Decretul 876/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Legea 623/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor uzate in municipiul Braila, Romania', semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001

Decretul 878/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor uzate in municipiul Braila, Romania', semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

publicat in M.Of. 737 din 19-nov-2001