Rasfoire documente

Legea 611/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 716 din 09-nov-2001

Legea 610/2001 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2001 privind modificarea si completarea art. 43 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 716 din 09-nov-2001

Decretul 863/2001 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2001 privind modificarea si completarea art. 43 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 716 din 09-nov-2001

Decretul 864/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 716 din 09-nov-2001

Legea 612/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei

publicat in M.Of. 716 din 09-nov-2001

Decretul 865/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei

publicat in M.Of. 716 din 09-nov-2001

Legea 613/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2000 pentru completarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2000

publicat in M.Of. 716 din 09-nov-2001

Decretul 866/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2000 pentru completarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2000

publicat in M.Of. 716 din 09-nov-2001

Legea 614/2001 privind schimbarea denumirii comunei Unirea, judetul Hunedoara

publicat in M.Of. 716 din 09-nov-2001

Decretul 868/2001 pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii comunei Unirea, judetul Hunedoara

publicat in M.Of. 716 din 09-nov-2001

Decretul 852/2001 pentru promulgarea Legii privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national si transmiterea acestora in proprietatea publica a orasului Busteni si in administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni

publicat in M.Of. 716 din 09-nov-2001

Legea 599/2001 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national si transmiterea acestora in proprietatea publica a orasului Busteni si in administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni

publicat in M.Of. 716 din 09-nov-2001