Rasfoire documente

Legea 579/2001 privind declararea municipiului Hunedoara Oras martir al Revolutiei din decembrie 1989

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Decretul 830/2001 pentru promulgarea Legii privind declararea municipiului Hunedoara Oras martir al Revolutiei din decembrie 1989

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Legea 580/2001 privind declararea ca municipiu a orasului Moinesti, judetul Bacau

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Decretul 831/2001 pentru promulgarea Legii privind declararea ca municipiu a orasului Moinesti, judetul Bacau

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Legea 581/2001 privind declararea ca municipiu a orasului Salonta, judetul Bihor

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Decretul 832/2001 pentru promulgarea Legii privind declararea ca municipiu a orasului Salonta, judetul Bihor

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Legea 582/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Decretul 835/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Legea 583/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea retelei de canalizare si furnizarea de facilitati pentru epurarea apelor uzate in municipiul Craiova pentru protectia fluviului Dunarea, Romania', semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Decretul 836/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea retelei de canalizare si furnizarea de facilitati pentru epurarea apelor uzate in municipiul Craiova pentru protectia fluviului Dunarea, Romania', semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Legea 584/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania', semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Decretul 837/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania', semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Legea 585/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Danutoni - etapa de tratare biologica, Valea Jiului, Romania', semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Decretul 838/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Danutoni - etapa de tratare biologica, Valea Jiului, Romania', semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001

Hotarirea 1094/2001 privind infiintarea Societatii Comerciale 'Uzina Electrica Gura Barza' - S.A. prin reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice 'Termoelectrica' - S.A.

publicat in M.Of. 702 din 05-nov-2001