Rasfoire documente

Decretul 834/2001 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a participarii Romaniei, cu drepturi depline, la Consiliul de Administratie al Colegiului Europei si plata cotizatiei anuale

publicat in M.Of. 700 din 05-nov-2001

Decizia 219/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna, modificata

publicat in M.Of. 700 din 05-nov-2001

Decizia 220/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 700 din 05-nov-2001

Ordonanta urgenta 142/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1998 privind finantarea si din alte surse decat bugetul de stat a unor activitati specifice de administrare a rezervelor de stat

publicat in M.Of. 700 din 05-nov-2001

Hotarirea 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase

publicat in M.Of. 700 din 05-nov-2001

Hotarirea 1082/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2001, pentru judetul Giurgiu

publicat in M.Of. 700 din 05-nov-2001

Ordinul 125/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolata destinate consumului uman

publicat in M.Of. 700 din 05-nov-2001

Ordinul 383/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolata destinate consumului uman

publicat in M.Of. 700 din 05-nov-2001

Norma din 2001 cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolata destinate consumului uman

publicat in M.Of. 700 din 05-nov-2001

Norma din 2001 cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolata destinate consumului uman

publicat in M.Of. 700 din 05-nov-2001