Rasfoire documente

Ordinul 2127/2001 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.925/2001

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001

Ordinul 2128/2001 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.924/2001

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001

Decizia 247/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. (2) si (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001

Ordonanta urgenta 139/2001 privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor feroviare

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001

Hotarirea 1054/2001 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sanatatii din Romania si Ministerul Economiei si Muncii din Republica Austria privind cooperarea in infrastructura sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 14 iulie 2000

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001

Acord din 2000 intre Ministerul Sanatatii din Romania si Ministerul Economiei si Muncii din Republica Austria privind cooperarea in infrastructura sectorului sanitar

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001

Hotarirea 1059/2001 privind numirea persoanelor care exercita controlul financiar preventiv propriu la Agentia SAPARD

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001

Ordinul 161/2001 privind supunerea unui produs, care nu figureaza in listele cuprinzand produsele strategice, regimului de control prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001

Ordinul 313/2001 privind masurile ce se impun pentru derularea in conditii de siguranta a livrarilor de gaze naturale necesare sectorului rezidential in perioada de sezon rece octombrie 2001 - martie 2002

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001

Ordinul 336/2001 privind Lista cuprinzand instalatiile, echipamentele, utilajele si parti ale acestora, precum si know-how ce urmeaza sa fie importate in contul stingerii datoriei Federatiei Ruse catre Romania, care beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001

Ordinul 118 C/2001 privind Lista cuprinzand instalatiile, echipamentele, utilajele si parti ale acestora, precum si know-how ce urmeaza sa fie importate in contul stingerii datoriei Federatiei Ruse catre Romania, care beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001

Ordinul 388/2001 privind aprobarea repartizarii volumului de masa lemnoasa pe picior, care se va recolta in anul 2001, din padurile proprietate privata a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat, din padurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si din pasunile impadurite si padurile aflate in administrarea persoanelor juridice, altele decat Regia Nationala a Padurilor

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001

Decizia 429/2001 privind concentrarea economica ce s-a realizat prin dobandirea de catre 'General Electric Company', S.U.A., a controlului indirect asupra societatii 'Kretztechnik' - AG, Austria

publicat in M.Of. 693 din 31-oct-2001