Rasfoire documente

Hotarirea 1040/2001 privind stabilirea cuantumului alocatiei de stat pentru copii

publicat in M.Of. 682 din 29-oct-2001

Hotarirea 1041/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2001, pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea Exercitiului international de urgenta nucleara 'AXIOPOLIS 2001'

publicat in M.Of. 682 din 29-oct-2001

Hotarirea 1042/2001 privind modificarea art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sanatate finantate in anul 2001 din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate

publicat in M.Of. 682 din 29-oct-2001

Hotarirea 1043/2001 privind stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

publicat in M.Of. 682 din 29-oct-2001

Hotarirea 1044/2001 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

publicat in M.Of. 682 din 29-oct-2001

Hotarirea 1045/2001 privind recuperarea onorariilor de succes platite consultantilor de catre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)

publicat in M.Of. 682 din 29-oct-2001

Hotarirea 1046/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea continuarii lucrarilor la 'Biserica Sfantul Stefan a Martirilor din Decembrie 1989' din Timisoara

publicat in M.Of. 682 din 29-oct-2001

Hotarirea 1047/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2001, pentru finantarea obiectivului de investitii 'Extindere centrala termica comuna Magurele, judetul Ilfov'

publicat in M.Of. 682 din 29-oct-2001

Hotarirea 1048/2001 pentru aprobarea programului 'Constituirea Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii' finantat din bugetul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pe anul 2001

publicat in M.Of. 682 din 29-oct-2001

Hotarirea 1049/2001 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 292/2001 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in perioada 3-6 martie 2001 in judetele Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Hunedoara, Maramures si Satu Mare

publicat in M.Of. 682 din 29-oct-2001

Hotarirea 1050/2001 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome 'Administratia Nationala a Drumurilor din Romania' care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

publicat in M.Of. 682 din 29-oct-2001