Rasfoire documente

Legea 571/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2001 pentru prelungirea valabilitatii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import

publicat in M.Of. 669 din 24-oct-2001

Decretul 817/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2001 pentru prelungirea valabilitatii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import

publicat in M.Of. 669 din 24-oct-2001

Ordinul 2121/2001 privind modul de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar, precum si la agentii economici monitorizati conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, nominalizati in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 866/2001

publicat in M.Of. 669 din 24-oct-2001

Ordinul 5521/2001 privind modul de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar, precum si la agentii economici monitorizati conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, nominalizati in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 866/2001

publicat in M.Of. 669 din 24-oct-2001