Rasfoire documente

Legea 505/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii

publicat in M.Of. 642 din 15-oct-2001

Decretul 733/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii

publicat in M.Of. 642 din 15-oct-2001

Decretul 760/2001 privind inaintarea in gradul urmator a unui general din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia in rezerva

publicat in M.Of. 642 din 15-oct-2001

Hotarirea 985/2001 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 642 din 15-oct-2001

Hotarirea 991/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2001, pentru reabilitarea Centralei termice si a sistemului de termoficare, proprietate publica a municipiului Falticeni, judetul Suceava

publicat in M.Of. 642 din 15-oct-2001

Hotarirea 993/2001 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism (I.N.C.D.T.), aflat in coordonarea Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 642 din 15-oct-2001

Hotarirea 994/2001 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome 'Multiproduct'

publicat in M.Of. 642 din 15-oct-2001

Hotarirea 995/2001 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome de interes national aflate sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale

publicat in M.Of. 642 din 15-oct-2001

Hotarirea 996/2001 privind exercitarea de catre Romania a presedintiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apararii din Europa de Sud-Est si a Comitetului Director Politico-Militar al Fortei Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est

publicat in M.Of. 642 din 15-oct-2001

Ordinul 150/2001 privind modificarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare

publicat in M.Of. 642 din 15-oct-2001