Rasfoire documente

Hotarirea 1009/2001 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 'Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare din municipiul Craiova', cuprins in programul ISPA 'Reabilitarea retelei de canalizare si furnizarea de facilitati pentru epurarea apelor uzate in municipiul Craiova, in vederea protectiei fluviului Dunarea'

publicat in M.Of. 641 din 12-oct-2001

Hotarirea 1012/2001 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea obiectivului de investitii 'Reabilitarea si modernizarea alimentarii cu caldura a consumatorilor din zona CT5', municipiul Pascani, judetul Iasi

publicat in M.Of. 641 din 12-oct-2001

Hotarirea 1013/2001 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in 'Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a, din municipiul Botosani, judetul Botosani', aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.089/1996

publicat in M.Of. 641 din 12-oct-2001

Hotarirea 1014/2001 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei in domeniul public al comunei Parincea, judetul Bacau, si in administrarea Consiliului Local al Comunei Parincea

publicat in M.Of. 641 din 12-oct-2001

Ordinul 9/2001 pentru punerea in aplicare a Regulamentului nr. 4 de modificare si completare a Regulamentului nr. 12/1999 privind functionarea Colectivului tehnic pentru reglementarea si supravegherea pietei RASDAQ

publicat in M.Of. 641 din 12-oct-2001

Regulamentul 4/2001 de modificare si completare a Regulamentului nr. 12/1999 privind functionarea Colectivului tehnic pentru reglementarea si supravegherea pietei RASDAQ

publicat in M.Of. 641 din 12-oct-2001