Rasfoire documente

Hotarirea 917/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Hotarirea 950/2001 cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Hotarirea 951/2001 privind infiintarea Consiliului guvernamental pentru monitorizarea reformei administratiei publice

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Hotarirea 953/2001 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, in perioada 5-8 septembrie 2001, a reuniunii consulilor onorifici si a reuniunii anuale a ambasadorilor Romaniei

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Hotarirea 954/2001 privind avizarea jocurilor de artificii

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Ordinul 146/2001 privind tarifele pentru transportul titeiului prin Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Ordinul 645/2001 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 418/2001 privind statutul medicului, stomatologului si farmacistului, absolventi ai facultatilor de medicina, stomatologie si farmacie cu licenta si cu minimum un an de pregatire practica

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Ordinul 1879/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Ordinul 599/2001 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii ambulatorii de laborator, precum si a Metodologiei de evaluare a laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de specialitate

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Ordinul 470/2001 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii ambulatorii de laborator, precum si a Metodologiei de evaluare a laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de specialitate

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Ordinul 1878/2001 privind interzicerea exportului de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii de irigat, achizitionate in baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 97/2001

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Ordinul A/11000/2001 privind interzicerea exportului de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii de irigat, achizitionate in baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 97/2001

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Ordinul 286/2001 privind interzicerea exportului de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii de irigat, achizitionate in baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 97/2001

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 640 din 12-oct-2001