Rasfoire documente

Legea 495/2001 pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001

Decretul 723/2001 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001

Legea 498/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 263/2000 privind majorarea capitalului social al Societatii Comerciale 'C.U.G.' - S.A. Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001

Decretul 726/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 263/2000 privind majorarea capitalului social al Societatii Comerciale 'C.U.G.' - S.A. Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001

Legea 500/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursarii ratelor scadente, precum si plata altor costuri aferente unor imprumuturi externe

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001

Decretul 728/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursarii ratelor scadente, precum si plata altor costuri aferente unor imprumuturi externe

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001

Ordonanta urgenta 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001

Hotarirea 973/2001 privind numirea unui consul general

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001

Hotarirea 976/2001 pentru modificarea art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea in anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producatorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 278/2001

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001

Hotarirea 983/2001 privind transmiterea unui imobil situat in orasul Ocnele Mari, judetul Valcea, din patrimoniul Societatii Nationale a Sarii - S.A. in domeniul public al orasului Ocnele Mari si in administrarea Consiliului Local al Orasului Ocnele Mari, drept compensare pentru daunele provocate prin alunecare de teren in zona

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001

Hotarirea 984/2001 privind transmiterea, fara plata, a terenului situat in municipiul Ramnicu Valcea, localitatea componenta Troian, judetul Valcea, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - Agentia Domeniilor Statului in domeniul public al municipiului Ramnicu Valcea si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001

Ordinul 292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001

Ordinul 678/2001 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 429/2001

publicat in M.Of. 633 din 09-oct-2001