Rasfoire documente

Hotarirea 31/2001 pentru infiintarea unei comisii de ancheta privind cercetarea conditiilor in care a fost privatizata Societatea Comerciala 'Balneoclimaterica' - S.A. Sovata

publicat in M.Of. 632 din 09-oct-2001

Hotarirea 32/2001 privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2002

publicat in M.Of. 632 din 09-oct-2001

Hotarirea 33/2001 pentru numirea avocatului poporului

publicat in M.Of. 632 din 09-oct-2001

Hotarirea 952/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 979/2000 privind infiintarea Companiei Nationale 'Romarm' - S.A. prin fuziunea Societatii Nationale 'Romarm' - S.A. cu Regia Autonoma 'Arsenalul Armatei'

publicat in M.Of. 632 din 09-oct-2001

Hotarirea 963/2001 privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2001 categoriilor de persoane prevazute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata

publicat in M.Of. 632 din 09-oct-2001

Hotarirea 964/2001 privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat pentru Societatea Comerciala 'Semanatoarea' - S.A. Bucuresti si Societatea Comerciala 'Turnatoria Centrala Orion' - S.A. Campina

publicat in M.Of. 632 din 09-oct-2001

Hotarirea 967/2001 pentru aprobarea finantarii unor cheltuieli privind exploatarea Retelei nationale de calculatoare in domeniul cercetarii-dezvoltarii

publicat in M.Of. 632 din 09-oct-2001

Hotarirea 968/2001 privind aprobarea acoperirii cheltuielilor de transport international si sejur pentru 3 invitati ai Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 632 din 09-oct-2001

Hotarirea 969/2001 pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti in luna septembrie 2001 a reuniunii Comisiei mixte de control pentru solutionarea conflictului georgiano-sud-osetin

publicat in M.Of. 632 din 09-oct-2001